r.pr. Lechosław Piotrowski

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia podyplomowe "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W latach 2000-2001 pracował w ING Banku Śląskim S.A., następnie jako aplikant radcowski w kancelariach prawnych. Radca Prawny od 2005 roku.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów, w szczególności w ramach procesów inwestycyjnych, również w oparciu o procedury FIDIC. Specjalizuje się również w prowadzeniu dla klientów biznesowych sporów sądowych wynikłych w trakcie realizacji umów, zarówno w sądach powszechnych jak i w arbitrażu.

 

Doradzał w procesach inwestycyjnych związanych z rozbudową rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowaniem złóż węglowodorów na Morzu Bałtyckim.

Uczestniczył w licznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców

 

Zajmuje się obsługą prawną firm z sektora IT, doradzając między innymi przy negocjowaniu umów dotyczących wdrażania projektów informatycznych, stałego świadczenia usług informatycznych, umów serwisowych, a także przygotowywaniu regulaminów usług świadczonych za pośrednictwem internetu

 

Specjalizacja: prawo kontraktów, proces inwestycyjny, proces sądowy cywilny i gospodarczy, reprezentacja w arbitrażu, prawo zamówień publicznych.

 

Języki obce: angielski

 

Zainteresowania: historia, piłka nożna, turystyka piesza i kajakowa, film.