r.pr. Robert Ignatiuk

 

 

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

W latach 2002-2003 słuchacz podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył ponadto studia podyplomowe: Inżynieria Ropy i Gazu na Politechnice Gdańskiej.

 

Współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

Uczestnik wielu szkoleń tematycznych, w tym z zakresu prawa spółek, odpowiedzialności członków organów spółek i wspólników spółek osobowych, prawa zamówień publicznych, finansowania inwestycji energetycznych oraz  odpowiedzialności z tytułu nieuczciwej reklamy.

 

Specjalizacje: prawo geologiczne i górnicze, prawo spółek, publiczny obrót papierami wartościowymi, corporate governance.

 

Języki obce: angielski

 

Zainteresowania: żeglarstwo, fotografia analogowa, historia II wojny światowej.