Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Nasz zespół

Prawnicy

Marta Grochowska

radca prawny

 

Specjalizuje się w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa kolejowego. Przez wiele lat prowadziła obsługe in-house przewoźnika kolejowego, zapewniając reprezentację w postępowaniach cywilnych, jak i administracyjnych, w tym prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Szczególne doświadczenie w zakresie stosowania krajowych i unijnych przepisów kolejowych, jak również specyficznych dla tej branży regulacji organizacji międzynarodowych (AVV i inne).

 


Piotr Ignatiuk 

radca prawny

 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora transportu, w tym kolejowego i lotniczego. Koordynował szereg procesów due dilligence przedsiębiorstw z branży energetycznej. Doradza w zakresie obsługi korporacyjnej organów spółek, a także reprezentuje w postępowaniach gospodarczych, w tym rejestrowych. 

 


Anna Kot 

radca prawny

 

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa zobowiązań, prawa pracy oraz prawa autorskiego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dysponuje wiedzą i praktyką w sporządzaniu umów i opinii prawnych oraz prowadzeniu sporów sądowych. 

 


Karol Rymsza 

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym z szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych. Od wielu lat zapewnia obsługę prawną Państwowej Instytucji Kultury w Gdańsku. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Bogusz Kamiński

radca prawny

 

Ekspert w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Zajmuje się likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowań. W ramach Kancelarii prawnej KPDI zajmował się monitoringiem ryzyk ubezpieczanych i nieubezpieczanych wraz z audytami ubezpieczeniowymi. Od wielu lat świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów z sektora przewozowego. Specjalista w zakresie ubezpieczń kolejowych.

 


Anna Wojaczek 

radca prawny

 

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów zajmujących się dystrybucją towarów i usług. Specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu Internetu. Posiada także obszerne doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

 


Tomasz Żurowski 

radca prawny

 

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie Unii Europejskiej oraz prawie energetycznym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży energetycznej, w szczególności od wielu lat zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz prowadzeniem negocjacji i sporów sądowych. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również w Instytucie Wyższych Studiów Europejskich przy Uniwersytecie Roberta Schumanna w Strasburgu.