Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Działalność Kancelarii KPDI koncentruje się na bieżącym doradztwie, które obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych, udział w naradach i spotkaniach,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich (statutów, umów spółek),
 • stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • przygotowanie dokumentacji zbiorowego prawa pracy (ZUZP, Regulaminy, porozumienia z organizacjami związkowymi),
 • reprezentację zewnętrzną przez sądami (w tym arbitrażowymi) oraz organami administracji (w tym UOKiK, URE, Krajową Izba Odwoławczą),
 • organizację czynności notarialnych, pozyskiwanie specjalistycznych opinii i analiz,
 • windykację należności.

W zależności od potrzeb, usługi realizowane są w siedzibie Klienta (tzw. in-house), bądż w innym wskazanym przez Klienta miejscu.

 

Ponadto, krajowi i zagraniczni Klienci powierzają nam prowadzenie wybranych spraw o znaczeniu strategicznym, takich jak:

 • procesy M&A - nabywanie i zbywanie udziałów i akcji Spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
 • audyty (tzw. due dilligence) spółek i nieruchomości,
 • doradztwo i koordynacja działań grup roboczych w projektach inwestycyjnych,
 • organizacja przetargów - tworzenie SIWZ, doradztwo w procesie wyboru oferenta,
 • doradztwo w przygotowaniu prospektów emistyjnych akcji.