Energetyka

Zagadnienia związane z energetyką stanowią wiodący obszar zainteresowania naszej Kancelarii.

 

Nasi stali Klienci prowadzą działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej, wydobycia i przerobu ropy naftowej, a także obrotu produktami naftowymi.

 

Prawnicy naszej Kancelarii angażowani są w pionierskie na skalę krajową projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Nie tylko doradzamy, ale i prowadzimy szkolenia tematyczne dla przedsiębiorców z tej branży.