Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Fuzje i przejęcia Spółek

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych. Wielokrotnie doradzaliśmy w procesach restrukturyzacyjnych, polegających na wydzieleniu, łączeniu bądź zawiązywaniu nowych spółek prawa handlowego, a także tworzeniu spółek o charakterze joint venture. Reprezentowaliśmy m.in. Grupę LOTOS S.A. w negocjacjach i tworzeniu joint venture: LOTOS Air BP Sp. z o.o..

 

Potwierdziliśmy swą skuteczność nie tylko w zakresie fuzji i przejęć sensu stricte (ang. M&A), ale i w transakcjach związanych z obrotem przedsiębiorstwem, bądź jego zorganizowaną częścią (ang.: AssetDeal). W ramach tych projektów prowadzimy audyty nabywanych spółek (due dilligence) i kształtujemy prawne warunki transakcji.

 

Prawnicy Kancelarii prowadzą też negocjacje pakietów umów związanych z transakcjami M&A, regulujących kompleksowo współpracę stron transakcji, a także relacje nabywanej spółki z otoczeniem rynkowym oraz jej władzami.

 

Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas zgłoszeń zamiaru koncentracji.