Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Obrót nieruchomościami

Jesteśmy aktywni na rynku obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nabywania gruntów inwestycyjnych.

 

Rolą Kancelarii jest zabezpieczenie interesów stron transakcji poprzez przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości oraz określenie takich warunków umowy, które zapewnią jej bezpieczną realizację.

 

Zapewniamy udział naszych prawników również w trakcie czynności notarialnych.