Obsługa inwestycji FIDIC

Proces inwestycyjny jest przykładem koncentracji równoczesnego stosowania norm prawnych należących do różnych dziedzin prawa. Dotyczy to zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy.

 

Niezależnie czy inwestycja polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego, magazynu, czy rozbudowie instalacji w zakładzie produkcyjnym, zastosowanie znajdą m.in. normy prawa cywilnego, budowlanego, pracy, ubezpieczeń, ochrony środowiska, ochrony zabytków i inne. Nie rzadko wybór Wykonawcy dokonywany jest w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

W związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego zarówno Inwestor jak i Wykonawca dysponować winni profesjonalnym doradztwem, nie tylko dla zabezpieczenia się przed naruszeniami prawa, ale i dla zastosowania odpowiednich środków ochrony prawnej w przypadku takich naruszeń przez drugą stronę.

 

Doradzaliśmy m.in. w oparciu o formuły FIDIC. Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w szeregu szkoleń tematycznych z tego zakresu. Kancelaria, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców „SIDiR”, organizowała też Szkolenie „Warunki Kontraktowe FIDIC”.

 

Zdobyta w ten sposób wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym w procesie stosowania warunków FIDIC pozwala nam na odpowiedzialne doradztwo w tym zakresie.