Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Obsługa przedsiębiorstw energetycznych i paliwowych.

Zagadnienia związane z prawem energetycznym stanowią wiodący obszar zainteresowania naszej Kancelarii.

 

Posiadamy bardzo szerokie doświadczenie w obsłudze spółek, prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej, wydobycia i przerobu ropy naftowej, a także obrotu produktami naftowymi. Doradzaliśmy też w transakcjach zakupu spółek paliwowych i energetycznych (M&A), prowadząc m.in. due dilligence prawne.

 

Prawnicy naszej Kancelarii zaangażowani byli w pionierskie na skalę krajową projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

 

Nie tylko doradzamy, ale i prowadzimy szkolenia tematyczne dla przedsiębiorców z tej branży. Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Przez lata prowadziliśmy obsługę in-house Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych, w tym LOTOS Petrobaltic S.A., oraz Elektrociepłowni Wybrzeże (EDF Wybrzeże) w Gdańsku.

 

Od wielu lat świadczymy stała obsługę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC).