Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Ochrona konkurencji i konsumentów

Problematyka prawa ochrony konkurencji i konsumentów dotyczy nie tylko podmiotów o pozycji dominującej na rynku.

 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców na rynku lokalnym, porozumienia cenowe, reklama sprzeczna z przepisami prawa, czy dobrymi obyczajami - to tylko przykłady sytuacji, w których znaleźć może się każdy przedsiębiorca.

 

Z naruszeniem powyższych zasad wiązać mogą się dotkliwe skutki prawne. Stąd elementem naszego doradztwa jest zapewnienie zgodności działania Klientów z wymogami prawa ochrony konkurencji i konsumentów.