Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Prawo podatkowe

Skuteczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniać musi skutki podatkowe transakcji. Stale współpracujemy z doradcami podatkowymi,  w tym specjalistami z zakresu prawa celnego i akcyzowego. 

 

Pozwala to na zagwarantowanie optymalizacji podatkowej proponowanych rozwiązań. Z powodzeniem reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz Sądami Administracyjnymi. 

 

W tym zakresie działalność Kancelarii wspierana jest przez doradców KPDI Finanse - biegłego rewidenta oraz księgowego.