Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Prawo ubezpieczeń, procesy odszkodowawcze

Szkoda wynikać może z całego wachlarza zdarzeń: wypadku samochodowego, wypadku spowodowanego przez produkt niebezpieczny, kradzieży, pożaru, niewłaściwego wykonania umowy, naruszenia praw autorskich i innych.

 

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w negocjacjach z podmiotami odpowiedzialnymi za wyrządzenie szkody, jak i ubezpieczycielami przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. W tym zakresie współpracujemy również z brokerem ubezpieczeniowym.