Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Reprezentacja w procesach z elementem zagranicznym

Reprezentacja Klientów w postępowania spornych wymaga od nas znajomości zasad procesu z elementem międzynarodowym.

 

Jakikolwiek kontakt handlowy Klienta z partnerem zagranicznym skutkuje koniecznością ustalenia zarówno prawa rządzącego daną transakcją, jak i jurysdykcji kraju, której poddane będą ewentualne spory. Wytoczenie powództwa przed sąd niewłaściwego kraju skutkować może powstaniem niepowetowanej szkody. Gdy przed sądem stają strony z różnych krajów, dochować należy ponadto szczególnych zasad proceduralnych.

 

Dzięki stowarzyszeniu z EUROJURIS International i współpracy z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi, zapewniamy też obsługę postępowań spornych za granicą.