Własność intelektualna

Obrót prawami autorskimi, ochrona patentowa, czy zagwarantowanie poufności danych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa są przedmiotem niemal każdego porozumienia między przedsiębiorcami. Tematyka prawa własności intelektualnej ma przez to charakter uniwersalny.

 

Przedsiębiorcy przywiązują coraz większe znaczenie właściwej ochronie własności intelektualnej: praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych czy zdobniczych. Skutkiem tego wzrasta też ilość sporów opartych na naruszeniu praw własności intelektualnej.

 

Doradztwo w tym obszarze zapewnia KPDI IP, która również współpracuje z czołowymi autorytetami w kraju i za granicą.