Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Zdobądź pozwolenie na broń

Szczególną specjalizacją naszej Kancelarii są prawne aspekty posiadania broni palnej w Polsce.

 

Partner Kancelarii prawnej KPDI (Gdańsk), adwokat Krzysztof Kuczyński, jest instruktorem strzelectwa, prowadzącym Gdańską Szkołę Strzelectwa. Jednocześnie angażuje sie od wielu lat debatę na temat prawa broni i amunicji, jako autorem wielu publikacji związanych z problematyką posiadania broni i amunicji (wiecej na stronie Gdańskiej Szkoły Strzelectwa).

 

Doradzamy w zakresie formalnych warunków zdobycia pozwolenia na broń, Reprezentujemy też klientów w sprawach (w tym postępowaniach karnych) związanych z posiadaniem, użyciem lub obrotem bronią palną, w tym z zakresu prawa obrony koniecznej.

 

Mec. Kuczyński brał m.in. udział jako ekspert prawny w Debacie "Rzeczypospolitej" dotyczącej zagadnień obrony koniecznej, w tym zasad obrony z użyciem broni palnej.

 

OFERTA SPECJALNA: Skorzystaj z  prawnika za 20% ceny Glocka!

 

W ramach wsparcia osób starających się o uzyskanie pozwolenia na broń palną przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę.

 

Kancelaria reprezentuje osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń przed KWP wg następującego cennika:

  • przygotowanie wniosku, sprawdzenie kompletności dokumentacji, złożenie wniosku,  reprezetnacja w toku postępowania do wydania decyzji - ryczałtowe wynagrodzenie 400 zł brutto* + 17 zł za pełnomocnictwo.
    + w przypadku podjęcia się reprezentacji: na Państwa wniosek uzyskamy informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata, jedynie refakturując koszt opłaty za wydanie zaświadczenia (50 zł)
  • przygotowanie ewentualnego odwołania od decyzji KWP - 250 zł brutto
  • postepowanie przed WSA lub NSA - koszty zależne od okoliczności sprawy, uzgadniane indywidualnie.

(*kwota nie obejmuje kosztu opłat administracyjnych do uiszczenia której zobowiazany jest kandydat. Kandydat obowiązany jest przedłłożyć wszelkie niezbędne dokumenty oraz informacje, zgodnie z przepisami prawa)