KARY ZA BRAK ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA BOCZNICY – REFLEKSJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Prezes UTK może nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów [...]