Problematyczna kwestia przedawnienia na gruncie Konwencji CMR.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konwencji CMR okres przedawnienia [...]