Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

adwokat Krzysztof Kuczyński, LL.M.

 

adwokat Krzysztof Kuczyński (Kancelaria Prawna Gdańsk)

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Podyplomowe studia prawnicze (LL.M.) na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Studia uzupełniające Anglo-American Law (Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie we współpracy z Harvard Law School).

 

Autor wielu publikacji.

 

Praktyka zawodowa w:

  • Kancelarii WendlerTremml w Düseldorfie,
  • Przedstawicielstwie Ambasady RP w Kolonii,
  • Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
  • Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu,
  • Trybunale Karnym ONZ ds. byłej Jugosławii w Hadze oraz 
  • Kancelarii Harris Cartier LLP w Londynie.

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w międzynarodowym obrocie prawnym, transakcjach M&A, negocjacjach umów.

 

Prowadził, z ramienia zamawiajacego, proces organizacji zamówień publicznych oraz realizacji kontraktów na budowę oraz wyposażenie Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku.

 

Opracowywał m.in. prawne aspekty procesu tworzenia i rozwoju działalności operacyjnej międzynarodowego joint venture zajmującego się dostawami paliw lotniczych w Polsce. Szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek z kapitałem zagranicznym oraz transakcji o charakterze międzynarodowym.

 

W ostatnich latach strategiczny doradca prawny największego polskiego prywatnego przewoźnika kolejowego towarów. Prowadził m.in. szereg transakcji zmierzających do pozyskania kilkudziesięciu lokomotyw wraz z organizacją ich finansowania w formie leasingu. Doradzał w procesie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przewozowej w RFN przed niemieckim regulatorem kolejowym.

 

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

 

Zainteresowania: off-road, instruktor strzelectwa (Gdańska Szkoła Strzelectwa, www.gss.gda.pl), kettlebells, sztuki walki (II kup w Taekwondo), instruktor żeglarstwa, łowiectwo.