Kancelaria prawna obsługująca firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej coraz częściej wymaga wsparcia specjalistów, którzy zajmą się nie tylko księgowością i rachunkowością, lecz także obsługą prawną firmy. Grupa KPDI z Gdańska to połączenie potencjału Kancelarii Prawnej, Biura Rachunkowego i Rzecznika Patentowego. Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich aspektach ich działalności, związanych z utrzymywaniem relacji z otoczeniem rynkowym, a także w kontaktach z jednostkami administracji publicznej.

 

Świadczone przez nas usługi mogą przybrać zarówno formę jednorazowej konsultacji, jak i też pełnej obsługi prawnej firmy, w ramach której zajmujemy się wszystkimi aspektami prowadzonej przez Państwa działalności.

 

Osoby współpracujące z naszą kancelarią w Gdańsku specjalizują się w różnych dziedzinach ustawodawstwa. W ramach prowadzonej obsługi firm, możemy zając się miedzy innymi zamówieniami publicznymi, opieką nad prowadzonymi inwestycjami, ochroną konkurencji i konsumentów, procesami transgranicznymi czy też pomocą w rozwiązywaniu sporów z kontrahentami i urzędami.

 

Istotną część naszej kancelarii stanowi dział księgowy. Dzięki temu korzystając z naszych usług, osiągają Państwo efekt synergii w postaci doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów, połączonego z opieką nad sprawami o charakterze ekonomiczno-finansowym. Zakres naszych działań może zostać uzupełniony również o usługi biegłego rewidenta, który zajmie się badaniem sprawozdań finansowych w Państwa przedsiębiorstwie, czy też wycenami spółek do celów transakcyjnych.

Grupa KPDI - doradztwo w trzech obszarach.

KPDI Kancelaria prawna

Kancelaria Prawna KPDI zapewnia bieżącą i strategiczną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych.

czytaj więcej >

KPDI Finanse i Księgowość

KPDI Finanse prowadzi księgowość i wspiera Kancelarię Prawną w audytach oraz przekształceniach własnościowych.

czytaj więcej >

KPDI Intellectual Property

KPDI IP to profesjonalne doradztwo rzecznika patentowego w zakresie praw własności intelektualnej

czytaj więcej >

Dzięki aliansom redukujemy czas i koszt opieki prawnej oraz rozszerzamy terytorialny zakres naszego działania.

Obecnie nawet małe i średnie przedsiębiorstwa stają się uczestnikami obrotu międzynarodowego. Profesjonalne doradztwo prawne musi więc rozciągać się na systemy prawne kontrahentów zagranicznych. Spory sądowe w innych krajach, czy analiza umowy na gruncie prawa obcego - to najprostsze przykłady wyzwań przed którymi stają nasi Klienci.

 

 

Dzięki stowarzyszeniu z EUROJURIS International wychodzimy na przeciw tym potrzebom. Aktywny udział na forum tej organizacji i wieloletnia współpraca z szeregiem zagranicznych kancelarii, pozwala nam zapewnić obsługę prawną niemalże na całym świecie.