Obsługa inwestycji, szczególnie z wykorzystaniem wzorów kontraktowych FIDIC wymaga specjalistycznego doradztwa prawnego.

Inwestor i jego obowiązki

Wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem inwestycji na nieruchomości obciążają inwestora. Musi on nie tylko wybrać odpowiedniego wykonawcę robót budowlanych i zawrzeć z nim umowę o roboty budowlane. W trakcie inwestycji zobowiązany będzie też spełniać normy prawa cywilnego, budowlanego, pracy, ubezpieczeń, ochrony środowiska, ochrony zabytków i inne. Nie rzadko wybór Wykonawcy dokonywany jest w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co szczególnie formalizuje sam proces wyboru kontrahenta.

obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji – doświadczenia KPDI

Kancelaria Prawna KPDI w Gdańsku doradzała toku wielu inwestycji budowlanych. Przedstawimy tylko wybrane z nich:

Skyscraper

Program 10+

Jako doradca prawny Grupy LOTOS S.A. świadczyliśmy swoje usługi w ramach programu rozbudowy rafinerii w Gdańsku, o roboczej nazwie „Program 10+„, którego budżet wynosił 5,6 mld zł (1,4 mld Euro).

NARODOWE MUZEUM MORSKIE w Gdańsku

Prawnicy naszej Kancelarii prowadziliśmy też szereg innych inwestycji, do których należała m.in. budowa:

ikona KPDI Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku

ikona KPDI Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.

W obu wypadkach inwestorem było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Inwestycje współfinansowane były przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wybór wykonawcy odbywał się z wykorzystaniem procedur Prawa Zamówień Publicznych.

Budowa Ośrodka Kultury Morskiej wiązała się dodatkowo z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki istniejącego obiektu, przyległego do Gdańskiego Żurawia, a następnie przeprowadzenia prac archeologicznych. Sam kontrakt bazował na standardzie FIDIC. Inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem.

ośrodek kultury morskiej

FIDIC

Posiadamy również doświadczenie w realizacji inwestycji na bazie formuł kontraktowych FIDIC.

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w szeregu szkoleń tematycznych z tego zakresu. Kancelaria, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców „SIDiR”, organizowała też Szkolenie „Warunki Kontraktowe FIDIC”. Zdobyta w ten sposób wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym, pozwala nam na profesjonalne doradztwo w procesie inwestycyjnym.