Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Handel międzynarodowy

 

Specyfika międzynarodowego obrotu handlowego wymaga szczególnego przygotowania doradców prawnych. Należy zwrócić szczególną uwagę określenie prawa właściwego dla transakcji, efektywne zabezpieczenie ewentualnych roszczeń stron, określenie form i miejsca płatności, a także miejsca i zasad rozstrzygania sporów. Niektóre czynności wymagają szczególnej analizy prawa obcego, pod kątem uprawnienia strony do zawarcia umowy, formy czynności (np. wystawienie weksla za granicą) i innych. W końcu, uwzględniać należy szczególne regulacje prawa podatkowego, w tym celnego i akcyzowego oraz specyfikę poszczególnych rodzajów transportu towarów (samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy).

 

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej handlu międzynarodowego. Znajomość problematyki i ugruntowana współpraca szeregiem kancelarii prawnych zrzeszonych w EUROJURIS International, pozwalają nam sprostać wyzwaniom stawianym w tym obszarze działalności gospodarczej.