Sprawy pracownicze

Kancelaria KPDI od wielu lat doradza w obszarze prawa pracy,
reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców.

 

ikona KPDI

Indywidualne prawo pracy w każdej firmie

KPDI doradcą indywidualnego HR

Doradzamy pracownikom i pracodawcom przy ustalaniu treści umów o pracę i innych dokumentów.

Przedsiębiorstwo to nie tylko kapitał. To również, a nawet – przede wszystkim: ludzie. Problemy indywidualnego prawa pracy stanowią więc obszar zainteresowania każdej firmy. Doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawach pracowniczych jest więc niezbędnym wsparciem.

KPDI doradza przedsiębiorcom i pracownikom w tworzeniu dokumentacji kształtującej stosunek pracy. Negocjujemy m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, porozumienia regulujące zasady korzystania z pojazdów służbowych czy pokrywania kosztów dokształcania pracowników.

ikona KPDI

Zbiorowe prawo pracy

Czyli Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania i inne.

Opracowujemy i negocujemy dokumentację węwnętrzną zbiorowego prawa pracy

Kancelaria wykazać może się bogatym doświadczeniem w zakresie ochrony praw pracodawcy. W dużych przedsiębiorstwach obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), bądź Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a interesy pracowników reprezentuje zakładowa organizacja związkowa (związki zawodowe). Doradzamy i reprezentujemy pracodawców w negocjacjach z organizacjami związkowymi i kontaktach z radami pracowniczymi itp.

ikona KPDI

Reprezentacja w sporach pracowniczych

Gdy dojdzie do sporu, radca prawny lub adwokat pomaga w jego rozwiązaniu - polubownym lub sądowym.

Stajemy w obronie Waszych praw przed sądem

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach pracowniczych przed Sądami Pracy – zarówno pracowników jak i pracodawców. Przedmiotem takich sporów jest nie tylko bezzasadne rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy o pracę. Strony stosunku pracy toczą spory na tle rozliczeń finansowych, zakazów konkurencji, mobbingu czy dyskryminacji.

Liderem naszego zespołu

w sprawach z zakresu prawa pracy jest:

radca prawny Anna Grzesznik-Matla.

Zadaj pytanie z zakresu prawa pracy
radca prawny Anna Grzesznik-<Matla