Prawo broni palnej szczególną specjalizacją naszej Kancelarii

Zainteresowanie posiadaniem broni w Polsce rośnie zauważalnie. Rodzi to szereg problemów prawnych, które dotychczas nie występowały w powszechnym obrocie prawnym. Również zagadnienia dopuszczalnego użycia broni stają coraz częściej na wokandę polskich sądów. Tego typu sprawy wymagają wiedzy specjalistycznej, od której nie rzadko zależy powodzenie procesu.

Specjalista z zakresu prawa broni palnej

krzysztof kuczyński adwokat

Adwokat – instruktor strzelectwa.

Problematyką prawa o broni i amunicji zajmuje się Partner Kancelarii KPDI, adwokat Krzysztof Kuczyński . Działalność adwokacką łączy z wiedzą praktyczną o broni palnej, którą zdobył przez wiele lat jako myśliwy i instruktor strzelectwa. Mec. Kuczyński jest twórcą Gdańskiej Szkoły Strzelectwa.

Krzysztof Kuczyński angażuje się od wielu lat publiczną debatę na temat prawa broni i amunicji. Jest autorem wielu publikacji związanych z problematyką posiadania broni i amunicji. Brał m.in. udział jako ekspert prawny w Debacie „Rzeczypospolitej” dotyczącej zagadnień obrony koniecznej, w tym zasad obrony z użyciem broni palnej. Autor praktycznego opracowania nt. problematyki obrony koniecznej z użyciem broni palnej.

Więcej na temat działalności publicystycznej oraz szkoleniowej na stronie Gdańskiej Szkoły Strzelectwa.