Litigation

Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sLitigation
2 07, 2015

PUŁAPKA AVV – JAK OKREŚLIĆ SZKODĘ ZA UTRATĘ WAGONU?

Wypadki kolejowe generują wysokie szkody, których istotna część przypada na uszkodzone lub utracone wagony towarowe. Wielu przewoźników korzysta z wagonów wynajętych lub udostępnionych przez nadawcę. Umowy o korzystanie z wagonów odwołują się częstokroć do ogólnie przyjętych zasad umowy AVV, która to m.in. w specyficzny sposób określa metodologię liczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie wagonu. Powoduje to wiele komplikacji na styku z zakładami ubezpieczeń, które to nie honorują wybranej przez strony metodologii AVV. Co stanowi odszkodowanie za wagon? Odszkodowanie ma zrekompensować właścicielowi poniesione przez niego straty, wynikające z utraty lub uszkodzenia wagonu – straty w majątku oraz utracone korzyści. Do strat [...]

2 07, 2015

Areszt statku – skuteczna forma windykacji wierzytelności

Areszt statku. Co oznacza? Statek morski stanowi specyficzny składnik majątku, nie tylko ze względu na swoją wartość, ale również mobilność. Jednocześnie jest intratnym przedmiotem zabezpieczenia roszczeń względem armatora oraz innych osób go eksploatujących. Statki jednak nieustannie zmieniają położenie, zanim więc wierzyciel będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych lub uzyskania orzeczenia sądu, zmierzającego do ustanowienia zabezpieczenia na statku, zdąży on wypłynąć z portu. Sytuacja taka może pozbawić wierzyciela możliwości skutecznego zaspokojenia swoich roszczeń. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom powstała instytucja aresztu statku. Wnioskując o wydanie postanowienia sądu o areszcie statku, wierzyciel uzyskuje możliwość zatrzymania statku w porcie jego aktualnego postoju. Procedura ta [...]

Przejdź do góry