Niezłożenie sprawozdania finansowego – kłopotliwe przestępstwo.

Niezłożenie sprawozdania finansowego - pokłosie afer Amber Gold. Brak informacji o stanie finansów Amber Gold unaocznił znaczenie należytej realizacji obowiązku corocznej publikacji sprawozdań finansowych. Mimo ewidentnych problemów z płynnością tego „parabanku”, brak danych finansowych uniemożliwia odpowiedź na pytanie, czy spełnia on przesłankę do ogłoszenia upadłości, wynikającą z niedoboru wartości majątku w stosunku do sumy zobowiązań. W efekcie zarząd mógł przez długi czas kierować spółką, nawet gdyby od dawna była ona finansowym bankrutem. Ustawa o rachunkowości - obowiązki sprawozdawcze Ustawa o rachunkowości („Ustawa”) reguluje obowiązki w zakresie składania sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) oraz ich publikacji w Monitorze Polskim [...]