Naszym wyjątkowym atutem na polskim rynku prawniczym jest obsługa spółek kolejowych. Kancelaria Prawna KPDI przez 10 lat świadczyła kompleksowe usługi prawne dla największego polskiego przewoźnika kolejowego towarów – LOTOS Kolej Sp. z o.o. w Gdańsku.

Obsługa spółek kolejowych – co umiemy?

W toku współpracy, nasi prawnicy zapewniają zarówno obsługę in-house, jak i prowadzą sprawy o znaczeniu strategicznym dla rozwoju spółki, w tym:

  • negocjacje umów na pozyskanie taboru kolejowego (lokomotyw i wagonów),
  • pozyskanie finansowania zewnętrznego na dostawę lokomotyw w drodze leasingu,
  • negocjacje kluczowych kontraktów handlowych z klientami i podwykonawcami,
  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ubezpieczenia i likwidacja szkód kolejowych

Wyspecjalizowany prawnik KPDI zarządza wszelkimi sprawami z zakresu ubezpieczeń kolejowych, w tym tworzeniem procesów oraz procedur likwidacji szkód kolejowych. Zapewniamy też reprezentację w sporach związanych z wypadkami kolejowymi, w tym doradztwo w zakresie uczestnictwa w komisjach badania przyczyn wypadków kolejowych.

W kraju i za granicą

Obsługa spółek kolejowych nie ogranicza się do terytorium Polski. Na przestrzeni wieloletniej współpracy pozyskaliśmy unikalną wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce i Niemczech. Doradzaliśmy i reprezentowaliśmy kluczowego polskiego przewoźnika w procesie uzyskiwania świadectwa bezpieczeństwa (Część B) w RFN, a także, w toku organizacji działalności przewozowej.

Obecnie świadczymy usługi dla wielu innych podmiotów z branży kolejowej.

Liderem Działu Prawa Kolejowego KPDI jest adw. Krzysztof Kuczyński, autor wielu branżowych publikacji, w szczególności na łamach Kuriera Kolejowego.