Obsługa spółek z sektora paliw płynnych to core business naszej Kancelarii.

Grupa LOTOS – początki KPDI w Gdańsku

Kancelaria powstała w 2003 roku jako in-house Grupy LOTOS S.A. i przez kolejne 14 lat świadczyła stałe, wewnętrzne doradztwo prawne na rzecz większości spółek z tej grupy kapitałowej.

Unikalne doświadczenie w sektorze paliw płynnych

Posiadamy unikalne na skalę kraju bardzo szerokie doświadczenie w obsłudze spółek prowadzących działalność w zakresie  wydobycia i przerobu ropy naftowej, a także obrotu produktami naftowymi. Prawnicy naszej Kancelarii zaangażowani byli w projekty związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu na szelfie Morza Bałtyckiego.

Bazy paliw

Doradzaliśmy w szeregu projektów związanych z nabywaniem, sprzedażą i dzierżawą baz paliw płynnych.

Audyty przedsiębiorstw paliwowych

Doradzaliśmy też w transakcjach zakupu spółek paliwowych i zorganizowanych części przedsiębiorstw takich spółek (M&A), prowadząc m.in. due dilligence prawne.

Przez lata prowadziliśmy obsługę in-house Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych, w tym LOTOS Petrobaltic S.A.. Stale współpracujemy z LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o., zajmującą się obrotem paliw lotniczych i tankowaniem samolotów.