Nasze doświadczenie w sprawach międzynarodowych

Przez wiele lat działalności w ramach EUROJURIS International zdobyliśmy szerokie doświadczenie w sprawach międzynarodowych. Reprezentujemy klientów w sprawach, w których pojawia się element prawa obcego. Dotyczy to przede wszystkim umów z kontrahentem zagranicznym i w handlu międzynarodowym. Organizujemy pomoc prawną za granicą i pomagamy w rozwiązywaniu sporów w sprawach międzynarodowych.

 

Kancelaria KPDI GLOBALNY ZASIĘG

Eurojuris International jest organizacją zrzeszającą przeszło 600 firm prawniczych, zatrudniających ponad 6.000 prawników. Zasięgiem działania organizacji objęte jest nie tylko całe terytorium UE ale i większość krajów Azji oraz obu Ameryk. Dzięki wieloletniej działalności w tej sieci zdobyliśmy kompetencję w doradztwie w sprawach międzynarodowych.

Dzięki wypracowanym relacjom z kancelariami zrzeszonymi w EUROJURIS International sprawnie przejmujemy reprezentację klientów w Polsce, uzyskujemy doradztwo i reprezentację w obcych jurysdykcjach, uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach tematycznych oraz wymianie międzynarodowej.

Kancelaria KPDI WSPARCIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

Współpraca w ramach Rynku Wspólnotowego, ożywiona wymiana gospodarcza z krajami Azji i USA, to tylko przykłady otwarcia się naszych Klientów na rynki innych krajów. Ten aspekt działalności rodzi również problemy o charakterze międzynarodowym, których rozwiązywanie wymaga wsparcia prawników z doświadczeniem zagranicznym i odpowiednim przygotowaniem językowym. Natomiast, gdy relacje z kontrahentem oparte są na prawie obcym, niezbędna staje się pomoc prawnika zagranicznego.

Kancelaria KPDI NA STRAŻY JAKOŚCI

EUROJURIS International nie tylko łączy prawników, ale i stoi na straży jakości świadczonych przez nich usług. Wiele firm certyfikowanych jest zgodnie z normami ISO 9001. Regularne szkolenia zapewniają zachowanie wysokich standardów, jakich oczekują Klienci w kraju i za granicą. KPDI również wdrożyła system zarządzania procesami spełniający normy ISO 9001 i 27001.

Działem międzynarodowym zarządza Partner KPDI, Krzysztof Kuczyński ->