Due dilligence – badanie prawne spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości

Kancelaria KPDI Due dilligence spółek i przedsiębiorstw

due dilligence

Zakup udziałów w spółce to nieskomplikowana umowa. Dużo większym wyzwaniem jest zbadanie substancji spółki, której stajemy się udziałowcem, a cz

asem – wyłącznym właścicielem. Nabywając udziały kupujemy „worek”, nie wiedząc nic o jego zawartości. Naszą rolą jest dostarczyć wszelkich informacji o historii i ryzykach jakie wynikają z dotychczasowej działalności spółki.

We współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami przygotowujemy kompleksowe raporty z badania, które nie ograniczają się wyłącznie do kwestii prawnych, ale obejmują też zagadnienia podatkowe i finansowe.

Kancelaria KPDI  Due dilligence nieruchomości

Zakup gruntu czy budynku to również poważna transakcja. Nieruchomości obciążane są z różnych tytułów. Nabywca nieruchomości odpowiadać może za długi swego poprzednika prawnego.

Prowadzenie inwestycji na nieruchomość, którą zamierzamy nabyć, możliwe jest jedynie wtedy gdy zezwalają na to akty prawa lokalnego (miejscowy plan zagospodarowania, decyzja o warunkach zabudowy).

Rolą kancelarii jest zapewnienie pewności prawnej nabywcy nieruchomości, co realizujemy w drodze dedykowanego badania.