Mediacja to najtańszy i najlepszy sposób na dochodzenia do zażegnania większości sporów
– cywilnych, gospodarczych, a nawet rodzinnych.

mediacje

Kancelaria KPDI Pomożemy w rozwiązaniu Waszego sporu w drodze mediacji.

Partnerzy Kancelarii, radca prawny Anna Grzesznik-Matla oraz radca prawny Robert Ignatiuk są stałymi mediatorami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

mediacja radca prawny Anna Grzesznik Matla

radca prawny Anna Grzesznik-Matla

Zapraszamy do osobistego kontaktu!