OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH WYMAGA SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA PRAWNEGO

ikona KPDI Obsługa inwestycji – doświadczenia KPDI

Kancelaria Prawna KPDI w Gdańsku doradzała toku wielu inwestycji budowlanych, do których należała m.in. budowa:

  • Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku
  • Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.

W obu wypadkach inwestorem było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Inwestycje współfinansowane były przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wybór wykonawcy odbywał się z wykorzystaniem procedur Prawa Zamówień Publicznych.

Budowa Ośrodka Kultury Morskiej wiązała się dodatkowo z koniecznością przeprowadzenia rozbiórki istniejącego obiektu, przyległego do Gdańskiego Żurawia, a następnie przeprowadzenia prac archeologicznych. Sam kontrakt bazował na standardzie FIDIC. Inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem.

ośrodek kultury morskiej

Jako doradca prawny Grupy LOTOS S.A. świadczyliśmy swoje usługi w ramach programu rozbudowy rafinerii w Gdańsku, o roboczej nazwie „Program 10+„, którego budżet wynosił 5,6 mld zł (1,4 mld Euro).

Krzysztof Kuczyński, LL.M. - Partner

ikona KPDI  FIDIC

Posiadamy również doświadczenie w realizacji inwestycji na bazie formuł kontraktowych FIDIC.

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w szeregu szkoleń tematycznych z tego zakresu. Kancelaria, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców „SIDiR”, organizowała też Szkolenie „Warunki Kontraktowe FIDIC”. Zdobyta w ten sposób wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym, pozwala nam na profesjonalne doradztwo w procesie inwestycyjnym.