Obsługa korporacyjna spółek – doradztwo na rzecz dużych podmiotów i grup kapitałowych

Kancelaria Prawna KPDI od wielu lat obsługuje duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe. Naszą rolą jest zapewnienie zgodności działań organów z szeroko pojętą dokumentacją korporacyjną. Doradzamy ponadto przy tworzeniu wewnętrznych regulacji grup kapitałowych, zmierzających do zachowania ładu korporacyjnego w strukturach holdingu.

Kancelaria KPDI Doradztwo na rzecz organów spółekobsługa korporacyjna spółek

Bieżąca działalność wieloosobowych organów spółek wymaga wsparcia organizacyjnego. W wielu przypadkach niezbędna jest przy tym fachowa pomoc radcy prawnego. Zasady zwoływania posiedzeń, podejmowanie uchwał, prowadzenie obrad, przygotowanie prawidłowego protokołu z obrad to tylko wybrane przykłady sytuacji, w których pojawiają się problemy prawne.

Kancelaria KPDI Ład korporacyjny

Podział dużego przedsiębiorstwa na wiele spółek, skutkuje koniecznością wdrożenia efektywnego systemu kontroli ich działalności. Pierwszym krokiem na drodze do zagwarantowania spójności działań zarządów spółek zależnych z wolą właściciela jest jednak stworzenie czytelnych zasad postępowania. Należą do nich wszelkiego rodzaju wewnętrzne akty, tworzące specyficzny dla danej grupy kapitałowej ład korporacyjny.

Kancelaria KPDI Komisje i komitety

Nie rzadko grupy kapitałowe centralizują proces decyzyjny w sprawach inwestycyjnych i finansowych. Tworzone są komitety celowe, których zadaniem jest zapewnienie kontroli nad obszarem istotnych wydatków, które mogłyby mieć wpływ na skonsolidowany wynik grupy. Te wewnętrzne organy działają zgodnie z regulaminami, których to tworzenie i interpretacja również wymaga wsparcia prawnego.