Obsługa prawna in-house kojarzy się zatrudnieniem radcy prawnego „na etacie”. Wewnętrzny prawnik ma wiele zalet: zna wszelkie aspekty działania przedsiębiorstwa, działa w jego strukturze i jest dostępny na co dzień. Niestety takie rozwiązanie ma również wiele wad.

Zazwyczaj prawnik na etacie działa sam. Rodzi to problem zapewnienia ciągłości obsługi prawnego podczas jego nieobecności (urlop, choroba, wyjazd służbowy). Biznes nie może przecież czekać na powrót doradcy prawnego.

Nawet najlepszy prawnik nie stanie się też specjalistą w każdej dziedzinie prawa. Nowe technologie, zmieniające się przepisy prawa, regulacje kolejnych obszarów działalności – to tylko przykłady trudności jakie napotyka każdy prawnik na swojej drodze zawodowej. A przecież wspierając działalność przedsiębiorcy musimy w pełni nadążać za wszelkimi zmianami w prawie.

W końcu też, zapotrzebowanie na pomoc prawną nie jest stałe. Czasem pracy jest niewiele, aż w końcu nasz klient staje w obliczu poważnego projektu gospodarczego. Zapewnienie właściwego wsparcia nie rzadko odbywa się kosztem bieżącej obsługi spraw firmy.

Law 9

OPTYMALIZACJA OBSŁUGI PRAWNEJ IN-HOUSE

Obsługa prawna spółek in-house świadczona przez Kancelarię prawną KPDI wychodzi naprzeciw powyższym problemom.