Ochrona danych osobowych i wdrożenie RODO – uniwersalny problem wszystkich przedsiębiorców

Z pełnym zaangażowaniem i w oparciu o zdobyte  doświadczenie pomagamy wprowadzać nowe rozwiązania wynikające z przepisów RODO. Nasza oferta obejmuje opracowywanie szeroko pojętej dokumentacji wymaganej przez nowe przepisy unijne oraz  przeprowadzanie audytu pod kątem zgodności z prawem dotychczasowych działań i praktyk Klienta. Cały proces zwieńczony jest przygotowaniem pełnej i przejrzystej dokumentacji po-audytowej odpowiadającej potrzebom Klienta.

W zakresie wdrażania dokumentacji zgodnej z RODO, do naszych obowiązków należy m.in.:

  • Przygotowanie katalogu niezbędnych procedur oraz szablonów rejestrów i ewidencji dla administratora ochrony danych osobowych

  • Przeprowadzanie analizy umów obejmujących przetwarzanie danych osobowych

  • Opracowanie projektów zmian dotychczasowych umów, jak również przygotowaniu projektów brakujących umów regulujących przetwarzanie danych osobowych

  • Przygotowywaniu kompletnej dokumentacji po-audytowej wymaganej do zgodności z RODO

ochrona danych osobowych

Liderem naszego zespołu

w sprawach z zakresu prawa pracy jest:

radca prawny Lechosław Piotrowski

ZADAJ PYTANIE Z ZAKRESU RODO