Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie są obszarem zainteresowania nie tylko twórców, ale i wszystkich korzystających z wytworów pracy człowieka. Utworem może być nie tylko zdjęcie, film, czy tekst. Do utworów zaliczamy szereg innych przejawów działalności twórczej człowieka, w tym takie nietypowe jak bazy danych, tłumaczenia linii dialogowych filmów, czy partytury.

Czasem utwór to nasz znak rozpoznawczy – logotyp. Typowym i krytycznym błędem jest zlecenie wykonania logotypu przez grafika, bez przeniesienia praw autorskich może prowadzić do niewyobrażalnych problemów. Autor może nie tylko zabronić korzystania z takiego utworu na określonych polach eksploatacji, ale i zażądać odpowiedniego wynagrodzenia.

Podobne problemy wiązać mogą się z korzystaniem z cudzych utworów. Brak odpowiednio określonej licencji, może prowadzić do istotnych komplikacji i kosztów.

Tego typu problemy dotyczyć mogą wszelkich utworów, niezależnie od ich formy. Dlatego ochrona praw autorskich nabiera coraz bardziej na znaczeniu.

Ochrona własności przemysłowej

Przedsiębiorcy przywiązują coraz większe znaczenie właściwej ochronie własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych czy zdobniczych.

Tematyka prawa własności przemysłowej ma charakter uniwersalny.

Naruszenie praw wyłącznych do cudzego patentu lub zarejestrowanego wzoru przemysłowego, to typowe przykłady sytuacji sporów opartych na prawie własności przemysłowej.

Doradztwo KPDI

Reprezentujemy klientów w sporach związanych naruszeniem praw własności intelektualnej. Rolą prawnika jest zapewnienie, by klient uzyskał odpowiedni zakres praw, umożliwiający realizację określonych celów. We współpracy z rzecznikami patentowymi, zapewniamy właściwą ochronę własności intelektualnej.

Doradztwo w tym obszarze zapewnia lider zespołu Kancelarii radca prawny Jacek Domański.

Jacek Domański