Podejmujemy na co dzień decyzje gospodarcze, działamy jako uczestnicy rynku, stykamy się z bieżącymi problemami działalności. Dzięki temu jesteśmy przygotowani do tego by być nie tylko Państwa doradcą prawnym, ale i partnerem w biznesie.

Prawnik zarządzający spółką to coraz częściej spotykane zjawisko w obrocie gospodarczym. Od kilku lat nawet – uznawane za konserwatywne – zasady etyki adwokackiej, dopuściły udział adwokatów w zarządach spółek. Oczywiście, każdy prawnik prowadzący własną Kancelarię,  również zarządza swoim biznesem. Jest to jednakże zazwyczaj mikro- lub co najwyżej małe przedsiębiorstwo, działające na dość specyficznym rynku doradztwa prawnego.

Dopiero podjęcie się zarządzania działalnością innego przedsiębiorstwa pozwoliło nam na pełne zrozumienie potrzeb naszych klientów.

Kancelaria KPDIProblem biznesowy

Jakże często słyszymy od prawnika: nie pomogę bo Wasz problem ma charakter „biznesowy” a nie „prawny”? W ten sposób prawnicy chronią się przed odpowiedzialnością za decyzje gospodarcze. Ale nie tylko. Najczęściej jednak uciekają od odpowiedzi na pytania z obszarów w których nie mają zbyt wielu doświadczeń. A przecież klient najczęściej oczekuje rozwiązania swego problemu, który ze swej istoty ma charakter biznesowy.

Kancelaria KPDIPrawnik zarządzający spółką – po co?

Po wielu latach praktyki prawniczej w obszarze obrotu gospodarczego poznaliśmy szerokie spektrum problemów i ryzyk związanych z prowadzeniem biznesu. Dopiero jednak podjęcie się zarządzania przedsiębiorstwem, innym niż Kancelaria, pozwala właściwie zrozumieć sposób myślenia i oczekiwania naszych klientów. Prawnik zarządzający spółką staje po drugiej stronie, podejmując się realizacji wyzwań, które dotychczas nie leżały w sferze doradztwa prawnego.

Kancelaria KPDI

Nasze doświadczenia

Wspólnicy Kancelarii KPDI od wielu lat zaangażowani są w zarządzanie innymi przedsiębiorstwami – zarówno własnymi, jak i obcymi. Należą do nich podmioty z branż produkcyjnych (m.in. usługi budowlane, reklama, nowe technologie odzież) i usługowych (m.in. transport kolejowy, szkolenia).

Zapraszamy do współpracy!

radca prawny Jacek Domański