Procesy międzynarodowe – reprezentacja Klientów w postępowania spornych wymaga od nas znajomości zasad procesu z elementem międzynarodowym.

procesy międzynarodoweKancelaria KPDI Zagraniczny kontrahent – codzienność polskiego biznesu

Relacje gospodarcze w ramach Unii Europejskiej, handel z Chinami, czy import towarów lub usług z innych krajów to codzienność każdego przedsiębiorcy.

Jakikolwiek kontakt handlowy Klienta z partnerem zagranicznym skutkuje koniecznością ustalenia zarówno prawa rządzącego daną transakcją, jak i jurysdykcji kraju, której poddane będą ewentualne spory. Większość relacji kończy się z wynikiem pozytywnym, więc o tym nie myślimy. Gdy jednak dochodzi do sporu – reklamacji, braku zapłaty, roszczenia wzajemnego, nie dostarczenia towaru, etc. – znaczenia nabierają kwestie formalne.

Wytoczenie powództwa przed sąd niewłaściwego kraju skutkować może powstaniem niepowetowanej szkody. Gdy przed sądem stają strony z różnych krajów, dochować należy ponadto szczególnych zasad proceduralnych.

Kancelaria KPDI Prawnicy wyspecjalizowani w procesach z udziałem zagranicznym

Reprezentujemy zagranicznych klientów w Polsce, a także polskich klientów w sporach z udziałem zagranicznym. Nasi prawnicy wyspecjalizowani są w procesach gospodarczych, związanych z handlem międzynarodowym.

Kancelaria KPDI Na czym polega nasze wsparcie?

Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi, w tym kancelariami zrzeszonymi w EUROJURIS International, zapewniamy obsługę postępowań spornych za granicą. Wykracza ona dalece poza zwykłą pomoc językową. Prawnicy KPDI stanowią merytoryczne wsparcie zagranicznego prawnika w relacjach z polskim klientem. Właściwa komunikacja i zrozumienie wzajemnych zależności między stykającymi się systemami prawa jest warunkiem powodzenia procesu prowadzonego za granicą.

Partnerem odpowiedzialnym za procesy międzynarodowe i sprawy zagraniczne jest adw. Krzysztof Kuczyński, LL.M.

adwokat Krzysztof Kuczyński