Kancelaria KPDI od wielu lat z powodzeniem doradza w obszarze prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców.

 Kancelaria KPDI Doradzamy pracownikom i pracodawcom w zakresie prawa pracy.

Problemy indywidualnego prawa pracy stanowią obszar zainteresowania każdej firmy. Doświadczony adwokat lub radca prawny w sprawach pracowniczych jest więc niezbędnym wsparciem.

KPDI doradza przedsiębiorcom i pracownikom w tworzeniu dokumentacji kształtującej stosunek pracy. Tworzymy i negocjujemy m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, porozumienia regulujące zasady korzystania z pojazdów służbowych czy pokrywania kosztów dokształcania pracowników.

Kancelaria KPDI

Zbiorowe prawo pracy

Kancelaria KPDI posiada bogate doświadczenie w zakresie zbiorowego prawa pracy.  W dużych przedsiębiorstwach obowiązuje często Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), bądź Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a interesy pracowników reprezentuje zakładowa organizacja związkowa (związki zawodowe), bądź Rada Pracowników. Doradzamy i reprezentujemy pracodawców w negocjacjach z organizacjami związkowymi i kontaktach z radami pracowniczymi itp. Opracowujemy i negocjujemy dokumentację wewnętrzną zbiorowego prawa pracy.

Kancelaria KPDIReprezentacja w sporach pracowniczych

Reprezentujemy naszych Klientów  – zarówno pracowników jak i pracodawców, w postępowaniach przed Sądami Pracy. Przedmiotem takich sporów jest nie tylko bezzasadne rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy o pracę i związane z tym rozliczenia. Strony umowę o pracę coraz częściej toczą spory w zakresie zakazów konkurencji, mobbingu czy dyskryminacji.

Gdy dojdzie do sporu, radca prawny lub adwokat pomaga w jego rozwiązaniu – polubownym lub sądowym.

Liderem naszego zespołu prawa pracy jest:

radca prawny Anna Grzesznik-Matla.