Transport i logistyka – uzupełniające się i nierozerwalnie związane ze sobą obszary działalności przedsiębiorstw. Tu również z powodzeniem oferujemy nasze wsparcie.

Transport i logistyka towarów

Przez kilkanaście lat świadczyliśmy stałą obsługę dużej grupy kapitałowej, zajmującej się logistyką warzyw i owoców do sieci hipermarketów w Polsce.

W ramach tej grupy obsługiwaliśmy też spółkę zajmującą się krajowym i międzynarodowym transportem drogowym towarów. Przez lata tej współpracy ugruntowaliśmy swe doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów z tytułu roszczeń transportowych, w oparciu o prawo przewozowe i Konwencję CMR.

Transport i logistyka paliw płynnych

W ramach obsługi Grupy LOTOS S.A. zajmowaliśmy się prawnymi aspektami logistyki paliw płynnych oraz gazu. Prawnicy KPDI uczestniczyli w projektach związanych z organizacją składowania gazu w podziemnych zbiornikach (kawernach).

Istotnym obszarem naszej działalności był transport paliw płynnych.

Nie tylko obsługa prawna przedsiębiorstw transportowych

Naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie transportu i logistyki wykorzystujemy nie tylko w toku obsługi prawnej klientów z tej branży. Doradzaliśmy m.in. po stronie nabywcy w procesie nabywania udziałów w dużej polskiej spółce transportowej, co pozwoliło nabywcy w umowie sprzedaży w odpowiedni sposób zaadresować ryzyka związane z kluczowym przedmiotem jej działalności.

Przewóz towarów koleją

Posiadamy wyjątkową na polskim rynku kompetencję w zakresie prawa i transportu kolejowego. Dział prawa kolejowego jest zarządzany przez partnera KPDI, adw. Krzysztofa Kuczyńskiego.

Nasze doświadczenie kolejowe opisaliśmy to w odrębnej zakładce ->

krzysztof kuczyński adwokat