Zakładanie spółek – jaką spółkę wybrać dla naszego biznesu?

zakładanie spółek

Przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki z różnych powodów. Niektórzy pragną połączyć potencjał kilku osób, inni zabezpieczyć swój osobisty majątek przed roszczeniami, inni w końcu poszukują inwestora, który za część udziałów dofinansuje określony projekt. Odrębna spółka pozwala też strukturalnie odseparować do siebie różne działalności tego samego przedsiębiorcy.

Najpopularniejszą formą prawną jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala ona na realizację różnych celów biznesowych. Niestety jest też jednocześnie wyjątkowo nieefektywna podatkowo. Wielokrotnie okazuje się, że te same cele osiągnąć można poprzez inne, optymalniejsze struktury.

Zakładanie spółek zacząć należy od poznania celów przedsiębiorcy. Dopiero wtedy możemy dokroić rozwiązania do Państwa potrzeb.

Na czym polega doradztwo KPDI?

Zakładanie spółek to nie tylko wybór formy prawnej. Powstanie nowego podmiotu wiąże się często z koniecznością ułożenia relacji między wspólnikami, a także relacji gospodarczych między tym podmiotem a najbliższym otoczeniem biznesowym.

Prawnicy KPDI reprezentują wspólników przy negocjacjach umów spółek, a także – niejawnych dla otoczenia biznesowego – umów wspólników. W ramach takiego pakietu porozumień, ustalamy nie tylko warunki zawiązania spółki oraz zarządzania jej sprawami, ale też inne kwestie, jak m.in. zasady inwestowania i finansowania działalności, opcje nabycia/ odkupu udziałów, zasady prowadzenia działalności konkurencyjnej, szczególne sposoby rozwiązywania sporów czy w końcu – skutki zakończenia działalności.

Przykładem takiej transakcji, było zawiązanie LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o., gdzie reprezentowaliśmy Grupę LOTOS S.A. przy negocjacjach pakietu umów regulujących zasady nabycia udziałów spółki i współdziałania wspólników, będących jednocześnie otoczeniem biznesowym spółki.

zamówienia pu