Zamówienia publiczne – Kancelaria Prawna KPDI praktykiem na rynku.

Kancelaria KPDI zamówienia publiczneKomu doradzamy?

Zamówienia publiczne obowiązują przede wszystkie podmioty publiczne – Zamawiającego, obowiązanego do stosowania ustawy i organizacji zakupów towarów i usług wedle określonych procedur.

Są to przede wszystkim jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i należące do nich spółki.

Prawnik wspomaga jednak również Wykonawcy – składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy przysługują przecież środki ochrony prawnej, które zapewnić mają sprawiedliwą ocenę składanych ofert.

Kancelaria KPDI Na czym polega nasze doradztwo?

Doradzamy Zamawiającym podczas tworzenia dokumentacji wymaganej przez Prawo zamówień publicznych. Radca prawny wspomaga tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ), doradza przy formułowaniu odpowiedzi na pytania oferentów, bierze udział w komisji powołanej do oceny ofert. Dzięki obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, organizujemy również zamówienia sektorowe.

W praktyce reprezentujemy też klientów  na etapie wykonywania i rozliczania zawartej umowy w trybie określonym Prawem zamówień publicznych.

W sytuacjach spornych, prowadzimy negocjacje i mediacje, a także zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Kancelaria KPDI Zamówienia publiczne, a nasze doświadczenia

Kancelaria była m.in. głównym doradcą budowy Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku. Opracowywaliśmy dokumentację przetargową, w tym projekt umowy, a także prowadziliśmy inwestycję aż do chwili ostatecznego rozliczenia z generalnym wykonawcą oraz instytucją pośredniczącą w zakresie otrzymanego finansowania (Norweski Mechanizm Finansowy). Inwestycja realizowania była na bazie kontraktu FIDIC.

Posiadamy też wieloletnie doświadczenie w obsłudze szpitali, a także przedsiębiorstw energetycznych, gdzie zamówienia publiczne stosowane są w zakresie „zamówień sektorowych”.