Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transakcjach M&A

Wielokrotnie doradzaliśmy w procesach restrukturyzacyjnych, polegających na wydzieleniu, łączeniu bądź zawiązywaniu nowych spółek prawa handlowego, a także tworzeniu spółek o charakterze joint venture. Reprezentowaliśmy m.in. Grupę LOTOS S.A. w negocjacjach i tworzeniu joint venture: LOTOS Air BP Sp. z o.o..

Potwierdziliśmy swą skuteczność nie tylko w zakresie fuzji i przejęć sensu stricte (ang. M&A), ale i w transakcjach związanych z obrotem przedsiębiorstwem, bądź jego zorganizowaną częścią (ang.: AssetDeal).

Audyty prawne

W ramach tych projektów prowadzimy audyty nabywanych spółek (due dilligence) i kształtujemy prawne warunki transakcji.

Negocjacje

Prawnicy Kancelarii prowadzą też negocjacje pakietów umów związanych z transakcjami M&A, regulujących kompleksowo współpracę stron transakcji, a także relacje nabywanej spółki z otoczeniem rynkowym oraz jej władzami.

Zamiar koncentracji

Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas zgłoszeń zamiaru koncentracji.

fuzje i przejęcia