Grupa KPDI Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych obowiązuje przede wszytskim podmioty publiczne - Zamawiajacego, obowiązanego do stosowania ustawy i organizacji zakupów twoarów i usług wedle określonych procedur. Prawnik wspomaga jednak również Wykonawcę - składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zapewnić mają sprawiedliwą ocenę składanych ofert. 

 

Doradzamy Zamawiającym podczas tworzenia dokumentacji wymaganej przez Prawo zamówień publicznych. Radca prawny wspomaga tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ), doradza przy formułowaniu dopowiedzi na pytania oferentów, bierze udział w komisji powołanej do oceny ofert. Dzieki obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, organizujemy również zamówienia sektorowe.

 

Kancelaria była m.in. głównym doradcą budowy Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku. Opracowywaliśmy dokumentację przetargową, w tym projekt umowy, a także prowdziliśmy inwestycję aż do chwili ostatecznego rozliczenia z generalnym wykonawcą oraz instytucją pośredniczącą w zakresie otrzymanego finansowania (Norweski Mechanizm Finansowy). Iwestycja realizowania była na bazie kontraktu FIDIC.

 

Wielokrotnie też działamy jako doradca po stronie Wykonawcy, składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Również na etapie wykonywania i rozliczania zawartej umowy w trybie określonym Prawem zamówień publicznych.

 

W sytuacjach spornych, prowadzimy negocjacjie i mediacje, a także zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.