Zamówienia publiczne

Spełnienia określonych procedur wymaga się nie tylko od Zamawiającego, ale również od każdego przedsiębiorcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Z tego względu nasze doradztwo uwzględnia więc w pełni zasady kontraktowania regulowane normami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, włączając w to zamówienia sektorowe. Doradzamy zarówno ze strony Zamawiającego w procesie tworzenia SIWZ, projektów umów i publikacji ogłoszeń o postępowaniach, jak i po stronie Wykonawców składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zapewniamy ponadto reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.