KARY ZA BRAK ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA BOCZNICY – REFLEKSJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Prezes UTK może nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów kolejowych, w tym za brak świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. Kary te sięgać mogą 2% ubiegłorocznych przychodów przedsiębiorcy. Jakie są możliwości obrony przed taką decyzją? Przykładem mogą być prowadzone w latach 2014-2016 cykliczne kontrole Prezesa UTK dotyczące użytkowników bocznic kolejowych, skutkujące nałożeniem na wielu przedsiębiorców kar pieniężnych za brak świadectw bezpieczeństwa. Użytkownicy bocznic wielokrotnie uznawali sam fakt nałożenia na nich kary, za nadmierną represję, a działanie Prezesa UTK za niesprawiedliwe. Decyzje wymiarowe otrzymywali między innymi użytkownicy, którzy co prawda w chwili wszczęcia kontroli dysponowali już świadectwem bezpieczeństwa, ale przez jakiś okres w [...]