Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transakcjach M&AM&A - fuzje i przejęcia

Wielokrotnie doradzaliśmy w procesach M&A – restrukturyzacyjnych, polegających na wydzieleniu, łączeniu bądź zawiązywaniu nowych spółek prawa handlowego, a także tworzeniu spółek o charakterze joint venture. Reprezentowaliśmy m.in. Grupę LOTOS S.A. w negocjacjach i tworzeniu joint venture: LOTOS Air BP Sp. z o.o..

Potwierdziliśmy swą skuteczność nie tylko w zakresie fuzji i przejęć sensu stricte (ang. M&A), ale i w transakcjach związanych z obrotem przedsiębiorstwem, bądź jego zorganizowaną częścią (ang.: AssetDeal).

Kancelaria KPDI Audyty prawne

W ramach tych projektów prowadzimy audyty nabywanych spółek (due dilligence) obejmujące pełne spektrum działania przedsiębiorstw. Audytowaliśmy m.in. spółki prowadzące działalność w sektorze energetycznym, farmaceutycznym, produkcyjnym, handlowym i usługowym. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas audytu możemy odpowiednio u kształtować prawne warunki transakcji.

Kancelaria KPDI Negocjacje

Prawnicy Kancelarii prowadzą też negocjacje pakietów umów związanych z transakcjami M&A, regulujących kompleksowo współpracę stron transakcji, a także relacje nabywanej spółki z otoczeniem rynkowym oraz jej władzami. Negocjacje nie koncentrują się zazwyczaj wyłącznie na umowie sprzedaży udziałów. Istotnym elementem jest zachowanie nie tylko ciągłości zarządzania spółką, ale i zapewnienie kontynuacji współpracy z otoczeniem biznesowym. Gdy wskutek transakcji spółka należeć będzie do więcej niż jednego udziałowca, niepoślednią role odgrywać zaczyna też umowa wspólników, regulująca zasady wspólnego prowadzenia biznesu.

Kancelaria KPDI Zamiar koncentracji

Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas zgłoszeń zamiaru koncentracji. Dotyczy to dużych transakcji związanych z nabyciem lub choćby dzierżawą przedsiębiorstw. Obowiązek ten spoczywa również czasem na stronach transakcji której przedmiotem jest przeniesienie własności majątku.