Obsługa spółek energetycznych, w tym paliwowych, stanowi wiodący obszar zainteresowania naszej Kancelarii.

Wykazać możemy się długoletnim doświadczeniem w obsłudze spółek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej w Gdańsku.

Prawnicy naszej Kancelarii zaangażowani byli w pionierskie na skalę krajową projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nie tylko doradzamy, ale i prowadzimy szkolenia tematyczne dla przedsiębiorców z tej branży.

Audyty spółek energetycznych

Doradzaliśmy w transakcjach przejęcia spółek paliwowych i energetycznych (M&A), prowadząc m.in. due dilligence prawne.

Reprezentacja przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w postępowaniach związanych z udzieleniem i zmianą warunków koncesji na wytwarzanie energii, a także zatwierdzenia taryf.

Nasze doświadczenie

Przez lata zapewnialiśmy wewnętrzną obsługę Elektrociepłowni Wybrzeże (EDF Wybrzeże) w Gdańsku. Od wielu lat świadczymy stałą obsługę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC).